Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Oferta

Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych i prawnych, w szczególności przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.


Świadczenie usług prawnych realizowane jest poprzez:


 • doradztwo prawne i konsultacje
 • pisemne odpowiedzi na pytania prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • analizę dokumentów
 • analizę, opiniowanie i redagowanie umów;
 • opracowywanie statutów, regulaminów, aktów prawnych
 • prowadzenie korespondencji w imieniu klienta
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, umów, pism urzędowych, wniosków, wezwań, odwołań, reklamacji, podań, pism do prokuratury, skarg itp.
 • pomoc w tworzeniu, przekształcaniu, działalności bieżącej oraz likwidacji firm, spółek, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń.
 • prowadzenie oraz uczestnictwo w negocjacjach, postępowaniach polubownych i mediacjach.
 • pomoc w ubieganiu się o środki finansowe w ramach funduszy unijnych.
 • przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń.
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
 • windykację wierzytelności.

  Szczegółowa specyfikacja podstawowych czynności w podziale na poszczególne dziedziny prawa znajduje się w zakładce Specjalizacje.

  prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja