Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Prawo budowlane oraz prawo gospodarki nieruchomościami:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych z procesem inwestycyjnym, od zakupu gruntu po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę i innych decyzji i zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych dotyczących procesu budowlanego
 • redakcja umów ustanowienia odrębnego prawa własności
 • redakcja umów ustanowienia bądź wykreślenia ograniczonych praw rzeczowych
 • pomoc prawna przy podziale nieruchomości: zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu użytkowania, wyodrębnianie lokali
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia budynków i lokali
 • pomoc prawna przy kupnie, sprzedaży, przekazaniu nieruchomości, w tym sporządzanie i opiniowanie stosownych umów
 • wszelkie sprawy związane z zarządem nieruchomością, rozliczeniem nakładów i zysków z nieruchomości
 • prowadzenie postępowań o nabycie prawa własności przez zasiedzenie, o wydanie nieruchomości, o przywrócenie posiadania, o zwrot utraconych lokali przez byłych właścicieli oraz o zniesienie współwłasności oraz innych praw majątkowych
 • dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • prowadzenie spraw o eksmisję
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych
 • sporządzanie wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie praw w księgach wieczystych
 • prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • prowadzenie postępowań o założenie księgi wieczystej
 • prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja