Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Prawo cywilne

 • przygotowywanie, negocjowanie i dochodzenie roszczeń z umów nazwanych, mieszanych i nienazwanych, w tym umów
  • - zlecenia i o świadczenie usług
  • - o dzieło
  • - o roboty budowlane
  • - najmu
  • - dzierżawy
  • - leasingu
  • - użyczenia
  • - pożyczki
  • - agencyjnych
  • - komisu
  • - przewozu
  • - spedycji
  • - darowizny
  • - cesji wierzytelności lub długu
 • opracowywanie testamentów
 • prowadzenie postępowań o:
  • - zapłatę
  • - złożenie zastępczego oświadczenia woli (np. zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości)
  • - zwrot bezpodstawnego wzbogacenia
  • - odszkodowanie, w tym za błędy w sztuce, szkody w wypadkach komunikacyjnych i losowych
  • - przyznanie renty
  • - zadośćuczynienie
  • - zniesienie współwłasności
  • - przywrócenie posiadania
  • - stwierdzenie nabycia spadku, wypłatę zachowku
 • przygotowywanie weksli i deklaracji wekslowych, dochodzenie zapłaty z weksla
 • pomoc prawna w sporach konsumenckich, w tym w zakresie postępowania reklamacyjnego

prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja