Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o.  – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Prawo ochrony praw autorskich i pokrewnych

  • przygotowanie umów przenoszących majątkowe prawa autorskie oraz umów licencyjnych
  • przygotowywaniu umów zabezpieczających prawa własności przemysłowej, know-how, tajemnice handlowych oraz prawa autorskie i pokrewne
  • przygotowywanie umów chroniących interes pracodawców
  • prowadzenie postępowań o wynagrodzenie autorskie
  • prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, wynalazków, projektów racjonalizatorskich
  • prowadzenia postępowań w sprawach naruszeń dóbr osobistych związanych publikacjami w środkach masowego przekazu
  • reprezentowanie pracodawców i twórców w sporach z wydawcami i osobami odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich

prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja