Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o.  – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Prawo podatkowe

  • bieżące konsultacje podatkowe w formie pisemnych opinii
  • pomoc w formułowaniu pism do organów podatkowych
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych
  • pomoc prawna w wykonywaniu czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego
  • ocena ryzyka związanego z odpowiedzialnością karnoskarbową
  • reprezentację w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja