Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Prawo pracy

 • przygotowywanie i analiza umów o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktów managerskich
 • przygotowanie i analiza regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • przygotowywanie układów zbiorowych pracy
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunku pracy i zwolnień zbiorowych
 • pomoc prawna przy rozstrzyganiu sporów pracowniczych
 • negocjacje układów zbiorowych pracy, umów pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami
 • reprezentacja w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach o:
  • - wynagrodzenie za pracę
  • - przywrócenie do pracy
  • - odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego rozwiązania stosunku pracy
  • - odszkodowanie z tytułu mobbingu
  • - ustalenie istnienia stosunku pracy
 • obsługa pracodawców w sferze czynności z zakresu prawa pracy
 • sporządzenie wniosków i pism pracowniczych

prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja