Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • prowadzenie spraw o alimenty, w tym o obniżenie lub podwyższenie ich wysokości
 • prowadzenie spraw o rozwód bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie
 • prowadzenie spraw o separację
 • prowadzenie spraw o unieważnienia małżeństwa
 • prowadzenie spraw o zniesienie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
 • prowadzenie spraw o podział majątku
 • prowadzenie spraw o pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej
 • prowadzenie spraw o ograniczenie lub całkowite pozbawienie zdolności do czynności prawnych
 • prowadzenie spraw o przysposobienie
 • prowadzenia procesów o alimenty, podwyższenie lub obniżenie ich wysokości
 • prowadzenie spraw o zaprzeczenie lub ustalenia ojcostwa
 • prowadzenie spraw o ustalenia miejsca pobytu dziecka
 • prowadzenie spraw o ustalenie pochodzenia dziecka, jego imienia i nazwiska
 • prowadzenie spraw o ustalenie pisowni bądź zmianę imienia lub nazwiska
 • wnoszenie sprzeciwu od czynności prawnej dokonanej przez współmałżonka
 • sporządzanie majątkowych umów małżeńskich

prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja