Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Prawo spółek handlowych

 • pomoc prawna przy sporządzaniu statutów, zakładania i rejestracji spółek
 • przekształcanie, nabywanie, łączenie i dzielenie podmiotów gospodarczych
 • reprezentowanie osób prawnych w sądowych postępowaniach gospodarczych, upadłościowych i układowych
 • reprezentowanie w negocjacjach i rozmowach handlowych
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach windykacyjnych
 • opracowywanie zabezpieczeń finansowych, w tym poręczeń, gwarancji i weksli
 • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek
 • Sporządzanie statutów i rejestrację podmiotów gospodarczych
 • Reprezentację w negocjacjach handlowych
 • Reprezentację przed sądami, sądami arbitrażowymi i organami administracji
 • Obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • Przekształcenia (zmiany formy prawnej, zmiany wspólników)
 • Dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym oraz sądowym (windykacja należności, itp.)
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • Reprezentację w postępowaniach upadłościowych

prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja