Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Windykacja zobowiązań

 • analiza dokumentów i podejmowanie czynności przeciw-egzekucyjnych
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielami i dłużnikami
 • przygotowywanie i zawieranie ugód
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi, w tym komornikami i organami administracji
 • udział w licytacjach i prowadzenie spraw o przybicie nieruchomości
 • prowadzenie windykacji przesądowej i sądowej
 • występowanie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności
 • prowadzenie spraw o wpis lub wykreślenie danych z rejestrów dłużników i giełd wierzytelności
 • przeciwdziałanie naliczaniu odsetek w wysokości niezgodnej z prawem
 • pomoc prawna w sporach z Biurem Informacji Kredytowej (BIK)