Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. – Gałek & Zakrzewski – www.prawnik-szczecin.pl

Zasady ustalania wynagrodzenia

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego oraz charakteru współpracy, przy czym jego wysokość nie przekracza minimalnych stawek adwokackich określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu (Dz.U. 02 nr 163 poz. 1348).

W zależności od potrzeb klienta wysokość wynagrodzenia jest:


 • stała - w kwocie ustalonej z góry za wykonanie jednorazowej czynności, np. sporządzenie opinii, rejestracja spółki, sporządzenie umowy;
 • zależna od czasu pracy - w kwocie ustalonej z góry za każdą godzinę pracy prawnika. Podstawą rozliczenia jest rzeczywisty czas wykonanej pracy, nie większy jednak niż maksymalny czas założony w momencie przyjmowania zlecenia;
 • stała - w formie ryczałtu miesięcznego bez limitu lub z limitem godzin, którego wysokość ustalana jest w zależności od umówionego zakresu prac.

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu swoich klientów oraz biorąc pod uwagę powszechną w Unii Europejskiej praktykę posiadania prywatnego prawnika Kancelaria Gospodarczo-Windykacyjna Sp. z o.o. oferuje stałą obsługę prawną:


 • osób fizycznych i ich rodzin
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek
 • stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

  W ramach podstawowej wersji stałego abonamentu klient (a w przypadku osób fizycznych także członkowie jego najbliższej rodziny) ma zapewnione porady i konsultacje prawne, sporządzanie typowych pism i wniosków urzędowych, analizę umów oraz prowadzenie pisemnych i telefonicznych negocjacji w jego imieniu.

  prawnik Szczecin, adwokat Szczecin, radca prawny Szczecin, prawo rodzinne, prawo spadkowe, alimenty, rozwody, spadek, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, prawo budowlane, umowa przedwstępna, obsługa prawna firm Szczecin, windykacja